Aktuella spel

Vi har ett rullande spelprogram som spelas kontinuerligt under varje timme....

Nybrojacken
Full bricka inom 55 drag ger jackpot vilken startar på 100 kr och ökar med 25% av omsättningen i varje spel. Maxvärde 39 000 kr. När jackpot spelas ut börjar den om på 100 kr.

10 kr

Singeljacken
Full bricka inom 57 drag ger 7500 kr
Full bricka inom 58 drag ger 5000 kr
Full bricka inom 59 drag ger 2000 kr
Full bricka inom 60 drag ger 1000 kr
Full bricka inom 61 drag ger 500 kr
Full bricka inom 62 drag ger 300 kr
Full bricka inom 63 drag eller fler ger enligt radvinst.

15 kr

Udda eller jämnt
Rad 1-2 ger 25 kr.
Full bricka på visst nr ger vinst enligt följande:
Udda nr 250 kr
Jämnt nr 500 kr

5-10 kr
 
Utspelet
Rad 1/2 ger 100 kr
Rad 3 ger 1000 kr

10 kr

Snabben
Vi spelar endast 1 vågrät rad på brickan där 60% av vinsten går till vinnaren.

Dekaden
Full bricka inom 61 drag och på visst nummer ger vinst enligt följande
1-19 100 kr
20-29 200 kr
30-39 300 kr
40-49 400 kr
50-59 500 kr
60-69 600 kr
70-75 700 kr

10-20-30 kr
 
Grodan
Full bricka oavsett drag
Full bricka på nr:
7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73
Ger 10 hhr numret. Dock lägst 200 kr.

10-15 kr

Singelspelet
Full bricka inom 59 drag ger 3000 kr
Full bricka inom 60 drag ger 1500 kr
Full bricka inom 61 drag ger 500 kr
Full bricka inom 62 drag ger 200 kr
Full bricka inom 63-75 drag ger 100 kr

15 kr