EF bingo

Eskilstuna Föreningsbingo AB bildades 1977 av de 13 ideella föreningar som deltog i bingospel i bingohallen på Nybrogatan 2 i Eskilstuna. I dag består EF Bingo av 20 Alliansföreningar varav 17 aktieägare i bolaget.

Den största delen av spelintäkterna i bingohallen går tillbaka till det lokala föreningslivet. Under 35 års tid har vi stärkt idrottsföreningskassorna hos våra klubbar med över 75 miljoner kronor!

Förutom att bidra med pengar till föreningslivet så betyder bingohallen att många spelare har en plats att gå till, träffa andra människor och umgås.
Denna sociala funktion betyder väldigt mycket för många människor.